Ιδρυτικό Προεδρείο - Ιδρυτικά Μέλη  2014 - 2018

Κανάρης Καρούμπαλης Πρόεδρος

Δημήτριος Φαρσαρώτας   Αντίπρόεδρος

Παναγιώτα Καρούμπαλη Γραμματέας

Χρήστος Χρονόπουλος  Ταμίας

Νικόλαος Κανελλάκης  Δημόσιες Σχέσεις

 

Προεδρείο 2018 -

Παναγιώτα Καρούμπαλη Πρόεδρος

Αλέξανδρος Κανελλόπουλος Αντιπρόεδρος

Ιωάννα Τριπολιά Γραμματέας

Χρήστος Χρονόπουλος Ταμίας

Δημήτριος Φαρσαρώτας Δημόσιες Σχέσεις